De werkgever wil mijn arbeidscontract voor bepaalde niet verlengen omdat ik dan een vast contract zou moeten krijgen. Ze willen mij wel behouden via een uitzendbureau op dezelfde werkplek en met dezelfde functie. Mag dit zomaar?

U hebt een tijdelijk contract dat vanzelf afloopt. Het staat de werkgever vrij u wel of geen nieuw contract aan te bieden.

De ketenregeling van arbeidsovereenkomsten is ook van toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Concreet betekent dat wanneer u voor het uitzendbureau gaat werken, het uitzendbureau geldt als opvolgende werkgever. De periode die u al hebt gewerkt bij de huidige werkgever telt daarom mee voor de opeenvolging van de tijdelijke contracten. Als u aansluitend voor het uitzendbureau gaat werken dan kan dit dus betekenen dat u recht hebt op een vast contract. Als u weigert om via het uitzendbureau te gaan werken, dan kan dit uw recht op een WW-uitkering in gevaar brengen.