Gaat het in uw situatie om een tussentijdse opzegging van uw jaarcontract of loopt uw jaarcontract af en wil de werkgever het niet verlengen? 

Met betrekking tot de eerste situatie geldt het volgende. Een contract voor bepaalde tijd, in uw geval een jaar, mag alleen tussentijds worden beëindigd als deze mogelijkheid schriftelijk voor beide partijen is overeengekomen. Als deze mogelijkheid is overeengekomen, dan mag de werkgever in beginsel tussentijds opzeggen. Maar tijdens ziekte geldt er een opzegverbod. Dat wil zeggen dat de werkgever dan niet mag opzeggen. Dit opzegverbod geldt ook bij tussentijdse opzegging van een contract voor bepaalde tijd. Wanneer u zelf akkoord gaat met de opzegging, geldt het opzegverbod niet. Dit is echter niet aan te raden omdat u dan het risico loopt dat u geen Ziektewetuitkering krijgt van het UWV. Ook met een ontslagvergunning van het UWV moet een werkgever in beginsel het opzegverbod tijdens ziekte respecteren. Hierop bestaat een aantal uitzonderingen, waarover u zich nader kunt laten informeren. De werkgever kan ook kiezen voor een ontbindingsprocedure via de kantonrechter. De kantonrechter is strikt genomen niet gebonden aan de opzegverboden,  maar de kantonrechter zal zich er wel van  moeten vergewissen of het ontbindingsverzoek verband houdt met het opzegverbod.  Als er een verband is tussen het ontbindingsverzoek en het opzegverbod, dan zal de kantonrechter het ontbindingsverzoek in beginsel afwijzen, tenzij zich andere omstandigheden voordoen die een gewichtige reden voor ontbinding vormen. 

Let u wel op, het opzegverbod tijdens ziekte is niet van toepassing bij opzegging tijdens de proeftijd of bij een ontslag op staande voet. 

Als het zo is dat uw jaarcontract afloopt terwijl u ziek bent, dan staat de werkgever vrij in de keuze om uw contract wel of niet te verlengen. De opzegverboden hebben in deze situatie geen werking.