Een voorwaarde voor een WW-uitkering is dat u passend werk accepteert. Maar over de vraag wat passend werk is kunnen de meningen verschillen. Het UWV accepteert over het algemeen dat u als u werkloos bent eerst probeert een baan te vinden passend bij uw niveau van opleiding, ervaring en loon. Maar op het moment dat het na een half jaar nog niet is gelukt een baan te vinden, dan verwacht het UWV dat u ook solliciteert op banen van een lager opleidingsniveau en/of met een lager salaris. Ook kan het zijn dat van u verwacht wordt een langere reistijd te accepteren. Indien u op of na 1 juli 2008 werkloos bent geworden en na één jaar solliciteren nog geen baan hebt gevonden, dan worden alle banen als passend aangemerkt. Indien het loon lager is dan de WW-uitkering kan het UWV het verschil mogelijk aanvullen. Indien u passend werk weigert kan het zijn dat u wordt gekort op uw WW-uitkering, of dat de uitkering zelfs helemaal stopt.