De wettelijke opzegtermijn voor de werkgever is afhankelijk van de duur van het dienstverband (variërend van één maand tot vier maanden opzegtermijn). Op grond van de wet bedraagt de opzegtermijn voor de werknemer één maand. Van deze termijn voor de werknemer mag schriftelijk worden afgeweken, onder de voorwaarde dat de opzegtermijn voor de werkgever niet korter is dan het dubbelde van die voor de werknemer. Als voor u dus een opzegtermijn geldt van twee maanden, dan dient de werkgever in beginsel een opzegtermijn van vier maanden te hanteren. Hiervan kan in de CAO worden afgeweken, mits de opzegtermijn van de werkgever niet korter is dan die voor de werknemer. Om de opzegtermijn met zekerheid vast te kunnen stellen is het van belang uw arbeidscontract en eventueel de CAO te raadplegen.