Dat ligt aan de wijze waarop het dienstverband eindigt. Wordt het dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigd, middels een vaststellingsovereenkomst? Dan kunt u afspraken maken over een ontslagvergoeding en deze vastleggen in de overeenkomst. Als uw werkgever een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV en deze verkrijgt, dan hebt u in beginsel geen recht op een ontslagvergoeding. Indien u na een ontslagprocedure bij het UWV toch meent dat u aanspraak maakt op een vergoeding, dan zal een aparte procedure bij de kantonrechter gevoerd moeten worden. Dit is een procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag. Als uw werkgever een procedure bij de kantonrechter start tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, dan kunt u een ontslagvergoeding vragen.