U zal dan waarschijnlijk worden aangemerkt als verwijtbaar werkloos en dat betekent dat u geen recht hebt op een WW-uitkering. Alleen als er sprake is van ernstige bezwaren, zodat voorzetting van de werkzaamheden redelijkerwijs niet van u kan worden gevergd, kan het zijn dat u toch recht hebt op een WW-uitkering. Over het algemeen is niet aan te raden om een vast contract te weigeren, omdat u daarmee uw uitkeringsrechten fors in gevaar brengt.