Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Check de ontslagbrief werkgever

U heeft een ontslagbrief gekregen van uw werkgever - bekijk Video

Als uw werkgever afscheid van u wil nemen, dan wordt er meestal een zogenaamde ontslagbrief overhandigd. Het betreft dan een voorstel met afspraken rondom de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Dit wordt ook wel genoemd, de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

In veel gevallen klopt de opzegtermijn niet, is de ontslagvergoeding te laag, of er is geen sprake van geldig ontslag. Laat het nu controleren: doe de OntslagCheck favicon.ico .

Ontslagvergoeding

Vaak gaat een ontslag over geld. Het betreft een compensatie voor te missen inkomsten als de arbeidsovereenkomst voortijdig zal eindigen. In de beëindigingsovereenkomst wordt vaal de zogenaamde kantonrechtersformule gebruikt. Met betrekking tot het geldbedrag moet worden afgesproken, of dit bruto of netto is en ook wanneer precies het bedrag zal worden uitgekeerd. Ook de wijze van uitkering kan onderwerp zijn. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen het bedrag als bruto bedrag bij een verzekeraar onder te brengen, die het vervolgens in netto gedeelten aan u uitkeert.

Doorwerken en non-actief

Soms kiest de werknemer niet voor een ontslagvergoeding en blijft deze op de loonlijst staan. Dit dan wel in combinatie met non-actief stelling. Soms heeft dit voordelen, omdat je vanuit de ene functie dan makkelijker kan solliciteren naar een andere functie.

Kies een einddatum

Het UWV kan rekening houden met een zogenaamde fictieve opzegtermijn. Als daarmee geen rekening wordt gehouden, zal het UWV een wachttermijn hanteren. Hierdoor kan het zijn dat de WW uitkering pas na verloop van enkele maanden ingaat.

Andere onderwerpen in een ontslagbrief

In een ontslagbrief kunnen verder nog de volgende kwesties aan de orde komen:

  • Afrekening vakantie dagen
  • Concurrentie en relatie beding
  • Getuigschrift
  • Non-actief stelling
  • Teruggave computer, auto
  • Finale kwijting

Gelet op alle belangen, is het zeer aan te raden om contact op te nemen met een jurist. Uit onze praktijk blijkt het vaak dat de ontslagvoorwaarden dan beduidend beter zijn. Onze kosten heeft u dan snel terugverdiend (en meer!).

Kosten juridisch advies bij dreigend ontslag

Meestal is onze dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever de kosten zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op.

Suggesties

Ontslagrecht
Ontslag wederzijds goedvinden
Ontslagvergoeding
Waarom ontslag aanvechten?