Allereerst is van belang wat u zelf wilt. Indien u bij uw huidige werkgever wil blijven werken, kunt u het jaarcontract ondertekenen en de sollicitatieprocedure bij de andere werkgever stopzetten. Indien u echter liever bij de nieuwe werkgever wil gaan werken, dient u zich bewust te zijn van de gevolgen als u het contract bij de huidige werkgever ondertekent. Een jaarcontract mag in beginsel alleen tussentijds worden opgezegd indien deze mogelijkheid in het contract is opgenomen. Zo ja, dan kunt u met inachtneming van de opzegtermijn opzeggen. Zo nee, dan dient u in principe het contract na te leven. Mogelijk kunt u nog wat tijd rekken alvorens u het contract ondertekent. Wel dient u zich ervan bewust te zijn dat uw contract stilzwijgend wordt verlengd indien u na het verstrijken van de contractperiode nog doorwerkt. Tevens wil ik u op de risico’s wijzen. Indien u het contract bij de huidige werkgever niet ondertekent en ook de sollicitatieprocedure voor een nieuwe baan op niets uitloopt, komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor een WW-uitkering omdat het UWV u zal aanmerken als verwijtbaar werkloos. Het is dus risicovol om het jaarcontract te weigeren als u nog geen zekerheid hebt over de eventuele nieuwe baan.