Een nieuwe proeftijd is alleen geoorloofd indien er duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden worden gevergd, waarover de vorige arbeidsovereenkomst geen of onvoldoende inzicht heeft gegeven. Als uw werkgever u eerst als uitzendkracht heeft ingeleend, dan heeft hij zich al op de hoogte kunnen stellen van uw geschiktheid voor het werk. In beginsel is het bedingen van een nieuwe proeftijd niet mogelijk. Dat is anders wanneer andere vaardigheden worden gevraagd en andere verantwoordelijkheden worden opgelegd.