Er is geen algemene regel in de wet opgenomen over de vraag of de werkgever verplicht is de werknemer tewerk te stellen. De vraag of de werkgever de plicht heeft om de werknemer te werk te stellen moet beoordeeld worden in het kader van het criterium “goed werkgeverschap” van art. 7:611 BW, waarbij de aard van de arbeidsovereenkomst, de aard van de overeengekomen arbeid en de bijzondere omstandigheden van het geval een rol spelen. Indien u op non-actief wordt gesteld kan er een vordering tot wedertewerkstelling worden ingediend, eventueel gekoppeld aan een loonvordering indien het loon ook stop is gezet. Een vordering tot wedertewerkstelling zal in beginsel alleen worden afgewezen als de werkgever aantoont dat hij gegronde redenen heeft om toelating tot arbeid te weigeren, liggend in de sfeer van wangedrag van de werknemer of gebrek aan werk. Ik raad u aan contact op te nemen met een arbeidsrecht jurist om uw mogelijkheden en kans van slagen te beoordelen.