Ik heb een 20 tot 30 uur contract, werk gemiddeld 25 uur per week. Nu wil de werkgever mijn uren minderen, terwijl er vooralsnog genoeg werkzaamheden zijn. Wat zijn mijn rechten?

In principe geldt het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dit houdt in dat de arbeid wordt vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde duur van de arbeid per maand in de voorafgaande drie maanden. U kunt zich hierop beroepen. De werkgever kan niet zomaar uw uren verminderen. In principe hoeft u niet akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging, alleen in bepaalde situaties kan het onredelijk zijn dat u niet meewerkt. Wel kan het zijn dat de werkgever bijvoorbeeld 'deeltijdontslag' aanvraagt bij het UWV.