De werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Voor het verkrijgen van toestemming moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Als het UWV de werkgever toestemming geeft om u te ontslaan, dan mag de werkgever u ontslaan, maar de opzegtermijn moet wel in acht worden genomen. Indien er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag heeft u wel de mogelijkheid om hiervoor naar de kantonrechter te gaan. De rechter mag zelfstandig toetsen, zonder dat hij aan het oordeel van het UWV is gebonden. Mogelijk oordeelt de rechter dat u recht hebt op schadevergoeding. Ook kan het zijn dat de rechter de werkgever veroordeeld de arbeidsovereenkomst te herstellen.