Als mijn half jaar contract afloopt, begint er dan automatisch een nieuw half jaar contract of ga ik in vaste dienst?

Als u een half jaar contract hebt dan loopt dit vanzelf af. De werkgever staat vrij in de keuze om het contract wel of niet te verlengen. Als het gaat om uw eerste half jaar contract, dan kan de werkgever u in beginsel nogmaals een tijdelijk contract aanbieden. Ook kan het zijn dat de werkgever u een vast contract aanbiedt, maar hij is hiertoe niet verplicht als u pas één keer een half jaar contract hebt gehad.

Alleen als u na afloop van het contract nog hebt doorgewerkt, is het contract stilzwijgend verlengd. Stilzwijgende verlenging is in principe voor dezelfde duur, dus dat betekent dat u in dat geval waarschijnlijk ook weer een contract hebt voor een half jaar. Als u al meerdere tijdelijke contracten hebt gehad dan kan dit anders zijn.