In de meeste gevallen lopen tijdelijke arbeidsovereenkomsten van rechtswege af. Voorafgaande opzegging is in dat geval niet nodig. Voorafgaande opzegging is wel nodig als dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. U geeft aan dat in uw arbeidsovereenkomst een opzegtermijn is opgenomen. Mogelijk is het zo dat deze opzegtermijn geldt voor tussentijdse opzegging en loopt het contract gewoon van rechtswege af. Kijkt u dus goed na voor welke situatie deze opzegtermijn geldt. Indien er inderdaad een opzegtermijn is opgenomen dan is de werkgever hieraan gebonden.