Of er sprake is van een geldig ontslag op staande voet hangt zeer af van de omstandigheden van het geval. Het moet gaan om dringende redenen. Het uitschelden van uw baas hoeft (als het op zichzelf staat) niet te betekenen dat het ontslag geldig is. Een werknemer mag binnen redelijke marges fouten maken tijdens het werk. In recente rechtspraak oordeelde het Gerechtshof in 's-Hertogenbosch dat ontslag op staande voet niet geldig was, nadat de betreffende werknemer zijn baas had uitgemaakt voor "dik varken".