In uw situatie is de eerste arbeidsovereenkomst waarschijnlijk stilzwijgend verlengd. Stilzwijgende verlenging betekent dat het contract wordt verlengd voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden, met een maximum van een jaar. De wet bepaalt dat wanneer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden hebben overschreden, de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Ook is het zo dat wanneer meer dan drie voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. In de CAO kan hiervan zijn afgeweken. Als er geen CAO van toepassing is die een afwijkende regeling bevat dan geldt dat u een contract voor onbepaalde tijd hebt. Voor de vraag vanaf wanneer u in vaste dienst bent is het van belang voor welke periode uw eerste arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Dat u een vast dienstverband hebt betekend dat de werkgever wanneer hij uw dienstverband zal willen beëindigen, dat moet doen met een ontslagvergunning van het UWV, via een beëindigingsovereenkomst (wederzijds goedvinden) of via een procedure bij de kantonrechter.