De werknemer die al tijdens de mondelinge behandeling in het kader van de ontbindingsprocedure is verzekerd van een andere baan, is verplicht dit te melden. Of u een meldplicht heeft hangt o.a. af van de mate van zekerheid van een andere baan en het stadium van onderhandelen met de potentiële nieuwe werkgever. Door te zwijgen over een concreet uitzicht op een andere baan kan het zijn dat de ontslagvergoeding achteraf geheel of gedeeltelijk worden teruggedraaid.