Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in beginsel alleen tussentijds worden beëindigd als deze mogelijkheid schriftelijk is overeengekomen. Als deze mogelijkheid is overeengekomen, dan heeft de werkgever grofweg drie mogelijkheden om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen: met een ontslagvergunning van het UWV, ontbinding via de rechter of door u een beëindigingsovereenkomst aan te bieden. Een ontslag op staande voet is alleen mogelijk bij een dringende reden. Ik raad u aan nergens mee akkoord te gaan voordat u juridisch advies hebt ingewonnen. Met betrekking tot het aantal uren geldt dat wanneer de arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, de arbeid wordt vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang in de afgelopen drie maanden. Dit gaat om een vermoeden, dat betekent behoudens tegenbewijs.