Contracten voor bepaalde tijd kunnen in beginsel niet tussentijds worden beëindigd. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk als dit in het contract of in de CAO is overeengekomen. U dient dan wel de opzegtermijn in acht te nemen. Indien in het contract geen termijn is opgenomen, geldt de wettelijke opzegtermijn. Deze bedraagt voor u één maand. Als er geen tussentijdse opzegmogelijkheid in uw contract is opgenomen bent u verplicht uit te werken tot de einddatum van het contract. Indien u het dienstverband toch tussentijds beëindigd, heeft de werkgever recht op vergoeding van de schade.