Het uitgangspunt is dat een werkgever arbeidsvoorwaarden niet mag wijzigen zonder voorafgaande toestemming van de werknemer. Wanneer er echter in uw contract een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, heeft de werkgever uw toestemming niet nodig. Maar de werkgever moet dan wel een zwaarwichtig belang hebben bij de wijziging. Het belang moet zelfs zodanig zwaarwichtig zijn, dat het belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Ook indien er geen eenzijdig wijzigingsbeding in uw contract is opgenomen, zijn er voor de werkgever onder bepaalde omstandigheden wel mogelijkheden om het contract aan te passen. Hiervoor zijn voorwaarden ontwikkeld in de jurisprudentie. Aan de hand van uw specifieke situatie zal bekeken moeten worden of het in uw situatie toegestaan is wat de werkgever doet.