De wet bepaalt dat wanneer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 overschrijden (tussenpozen inbegrepen), de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. In een CAO kan hiervan zijn afgeweken. Tenzij er een CAO van toepassing is die anders bepaalt, bent u op dit moment dus al in vaste dienst voor 40 uur per week. Ik raad u dan ook niet akkoord te gaan met het voorstel van de werkgever. Als u dat wel doet krijgt u waarschijnlijk geen WW-uitkering omdat het UWV u zal aanmerken als verwijtbaar werkloos.