De Wet Werk en Zekerheid, die per in juli 2015 in werking trad, voorziet in een ontslagroute die afhankelijk is van de ontslaggrond. In het geval u wordt ontslagen vanwege bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet de werkgever instemming vragen bij het UWV door een goed onderbouwd toetsbaar dossier aan te leveren. De procedure bij het UWV betreft een procedure die in beginsel binnen vier weken dient te worden afgewikkeld. De tijd die de procedure in beslag neemt, wordt in mindering gebracht op de opzegtermijn, mits er een opzegtermijn van een maand overblijft.