Volgens de wet hebt u inderdaad een vast contract. De wet bepaalt namelijk dat wanneer meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Het kan echter zijn dat er een CAO van toepassing is die een afwijkende regeling bevat. Het is van belang dat u dit nakijkt. Indien u inderdaad in vaste dienst bent, zal het UWV dit ook constateren en waarschijnlijk oordelen dat u geen recht hebt op een WW-uitkering. Er zijn wel andere mogelijkheden, bijvoorbeeld om met wederzijds goedvinden uit dienst te treden. Indien de beëndigingsovereenkomst op de juiste manier is opgesteld, behoudt u daarmee uw recht op een WW-uitkering.