Mogelijk is er in uw arbeidsovereenkomst of in een van toepassing zijnde CAO een regeling opgenomen over minuren. Het is van belang dit na te kijken. U behoudt in beginsel het recht op loon indien de arbeid niet is verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Het niet hebben van genoeg werk kan worden gezien als een normaal bedrijfsrisico dat in beginsel voor risico van de werkgever komt.