De hoofdregel is dat het concurrentiebeding zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst geldt, mits aan de wettelijke vereisten is voldaan. Dat is ook zo indien de werkgever uw contract niet verlengt. De rechter kan het concurrentiebeding echter geheel of gedeeltelijk vernietigen op grond dat, in verhouding tot het niet te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld. Een andere optie is dat de rechter een vergoeding toekent aan de werknemer indien het concurrentiebeding de werknemer in belangrijke mate belemmert om anders dan in dienst van de werkgever werkzaam te zijn. Het feit dat de werkgever uw contract niet heeft verlengd kan van invloed zijn op de vraag wat voor u onredelijk belemmerend is. Om u te kunnen adviseren over uw mogelijkheden en kansen om het concurrentiebeding aan te vechten is meer informatie nodig. Ik raad u aan contact met ons op te nemen.