Vanaf 1 juli 2015 krijgt u bij ontslag een compensatie bij ontslag, namelijk de zogenoemde transitievergoeding. U ontvangt deze op voorwaarde dat u langer dan twee jaar in dienst bent geweest. Voor contracten voor bepaalde tijd, is er dus geen vergoeding als het contract afloopt.

Hoe hoog is de transitievergoeding?
De hoogte van de vergoeding hangt in principe af van het salaris en het aantal dienstjaren. Het bedraagt ? maandsalaris per gewerkt jaar voor de eerste tien jaren en de jaren daarna tellen mee voor een ½ maandsalaris.

Vergoeding mogelijk met contract korter dan twee jaar?
Jazeker. Als uw tijdelijke contract doorloopt en uw werkgever wil voortijdig van uw af, dan heeft u de mogelijkheid om een vergoeding uit te onderhandelen met uw werkgever. Dit is zeker het geval, als uw werkgever geen goed dossier heeft opgebouwd tegen u en u heeft goed gefunctioneerd.