Nieuwe ontslagregels

De nieuwe regels over het ontslagrecht en de transitie vergoeding, vallen in het algemeen positief uit. Immers wordt de ongelijke behandeling opgeheven tussen de procedure via het UWV Werkbedrijf (geen ontslagvergoeding) en via de kantonrechter (vaak wel een ontslagvergoeding). Daarnaast zal nu eindelijk ook hoger beroep mogelijk gaan worden. Hieraan was al vele jaren behoefte.

Transitievergoeding

Het wordt wel complexer ten aanzien van de zogenaamde ‘transitievergoeding’ welke grotendeels in de plaats komt van de ontslagvergoeding. Het betreft 1/3 maandsalaris per dienstjaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een 1/2 maandsalaris per dienstjaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Dit met een maximum van € 75.000 euro,-. Als het jaarsalaris hoger is dan €75.000,- dan is het maximum bedrag een jaarsalaris.  

De transitie vergoeding kan echter worden verlaagd als de werkgever kan aantonen dat het slecht gaat met het bedrijf. Verder mag ook de transitievergoeding worden verlaagd, als de werkgever voldoende inspanning heeft gedaan aangaande  ‘employability en Van-Werk-Naar-Werk' . Vanuit de werknemer gezien, kan deze naast de transitie vergoeding ook nog een extra vergoeding eisen, als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever of, vanwege het feit dat het ontslag geheel of grotendeels aan de werkgever te wijten valt.