Het UWV kent geen ontslagvergoedingen toe. Dat betekent niet dat u geen mogelijkheden hebt. Ten eerste kunt u verweer voeren tegen het ontslag bij het UWV. U geeft aan dat het UWV de toestemming al heeft gegeven, dus waarschijnlijk is het daarvoor te laat. U kunt nu overwegen een "kennelijk onredelijk ontslagprocedure" bij de kantonrechter te starten en daar alsnog een ontslagvergoeding te vorderen. Wij kunnen u in een dergelijke procedure bijstaan. Aan de hand van de specifieke omstandigheden zal beoordeeld moeten worden of een dergelijke procedure in uw situatie kans van slagen heeft en wat een redelijke ontslagvergoeding in uw situatie zou zijn.