“Ik zit nu in de ziektewet en het is onduidelijk wanneer ik het werk weer volledig kan hervatten. Mijn werkgever heeft geen bedrijfsarts, omdat het maar een klein bedrijf is. Ik word er eigenlijk een beetje op 'aangestuurd' om dit binnen de 6 weken te doen, anders moet er toch een bedrijfsarts ingeschakeld worden. Zit daar op dit moment meer een verplichting vanuit de werkgever aan? Ik wil wel naar de bedrijfsarts maar als die er niet is, wat dan?”

Sneeze.jpg

Verplichte re-integratie

Als je ziek blijft, moet je werkgever toch een bedrijfsarts inschakelen via een arbodienst. Dit is een verplichting die ook geldt als het bedrijf maar klein is van omvang. Dit is geen geldig excuus en is zelfs risicovol voor de werkgever. Er moet hoe-dan-ook worden gewerkt aan je re-integratie.

Plan van aanpak

De re-integratie start met een probleemanalyse en een plan van aanpak. Dit moet gedaan worden via een bedrijfsarts die de situatie met je bespreekt en kijkt in welke mate je het werk kunt hervatten. Er wordt dan eerst gekeken naar de restcapaciteit om toch een deel van het werk te kunnen voortzetten. Verder moet er een opbouwende lijn worden ingezet, gericht op volledig herstel.

Werkgever doet niks?

Voldoet je werkgever hier niet aan, dan kan er voor de werkgever een serieus probleem met de verzuimverzekering ontstaan. In het uiterste geval kan dit leiden tot een loondoorbetalingsverplichting bij twee jaar arbeidsongeschiktheid. Je moet je niet verplicht voelen om uitsluitend op aanwijzing van de werkgever weer aan de slag te gaan, als je jezelf daartoe nog niet in staat acht. Dat wordt pas anders wanneer de bedrijfsarts of arbodienst adviseert om weer te gaan werken. Een advies van een huisarts is overigens niet bepalend. Het is alleen de bedrijfsarts die mag inschatten in hoeverre het werk kan worden hervat. Langdurige ziekte kan wel leiden tot ontslag