Ja, de werkgever kan een reeds vastgestelde vakantie na overleg met de werknemer wegens gewichtige redenen weer wijzigen. Het kan zijn dat daardoor aan de kant van de werknemer schade wordt veroorzaakt. De werkgever dient aan de werknemer de ten gevolge van deze wijziging ontstane schade te vergoeden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan annuleringskosten.