Een arbeidsovereenkomst wordt in de wet omschreven als een overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Een arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen worden. Uw mondelinge arbeidsovereenkomst is dus rechtsgeldig. Door middel van verklaringen, loonstroken, e-mail verkeer en dergelijke zult u aan moeten tonen dat u een arbeidsovereenkomst hebt. Als aantoonbaar is gemaakt dat er inderdaad sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan zult u daarop een loonvordering kunnen baseren.