Een outplacementtraject is vaak gekoppeld aan een beëindigingsovereenkomst. In de beëindigingsovereenkomst wordt vaak een ontslagvergoeding opgenomen en daarnaast kan een bedrag aan kosten voor outplacement worden toegekend. De outplacementkosten kunnen ook verrekend worden met de ontslagvergoeding, maar dat is minder gunstig. Indien u dat wenst kunnen wij voor u bemiddelen op het gebied van de beëindigingsovereenkomst.