Ik krijg een jaarcontact aangeboden met een tussentijdse opzegtermijn van 2 maanden voor zowel werkgever als werknemer, mag dit?

Het is mogelijk dat in een jaarcontract een tussentijdse opzegmogelijkheid wordt opgenomen. Wettelijk gezien bedraagt de opzegtermijn voor een werknemer een maand. Hiervan mag schriftelijk worden afgeweken. Wel is een voorwaarde dat bij verlenging van de opzegtermijn voor de werknemer, de opzegtermijn van de werkgever minimaal het dubbele moet bedragen van de opzegtermijn van de werknemer.