Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Op staande voet ontslagen

Wat is ontslag op staande voet?

Bekijk Video

Ontslag op staande voet is een vorm van ontslag die per direct ingaat. Het wordt ook wel ontslag met dringende reden of onverwijlde opzegging genoemd. Bij een ontslag met onmiddellijke ingang zijn er vier vereisten waaraan voldaan dient te zijn:
 1. Objectief dringende reden voor ontslag
  Het moet gaan om een ‘objectieve dringende reden’ om ontslagen te worden. Ook door een buitenstaander moet het als dringend worden beschouwd. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat de situatue ernstig genoeg is om u te mogen ontslaan.
   
 2. Subjectief dringende reden om ontslagen te worden op staande voet
  Het moet gaan om een ‘subjectieve dringende reden’. In de gegeven situatie kan in redelijkheid niet worden gewacht met ontslag. U moet daarbij denken aan situaties zoals diefstal, mishandeling, bedrog, dronkenschap en verduistering.
   
 3. Directe mededeling
  De reden voor ontslag dient onmiddellijk aan u worden medegedeeld. Als bijvoorbeeld pas na een week een brief van de werkgever wordt ontvangen waarin staat dat u bent ontslagen op staande voet, dan is dit te laat. Er is dan geen geldig ontslag op staande voet. 
   
 4. Persoonlijk nadeel niet te groot
  Uw persoonlijke omstandigheden mogen niet onevenredig worden getroffen door het ontslag.  Uw specifieke omstandigheden moeten met elkaar in verband worden gelegd en moeten worden meegewogen in het oordeel of ontslag op staande voet rechtvaardig is. Ontslag grijpt (te) diep in als u bijvoorbeeld kostwinner bent in een gezin met vier kinderen en een arbeidsongeschikte partner.

Geen sprake van ontslag op staande voet, gelet op het bovenstaande?
In dit geval deelt u dit mede aan uw werkgever en u meldt zich weer op het werk. Als u niet wordt toegelaten, bevestig de gang van zaken dan met een aangetekende brief. U moet dan aangeven dat u zich beschikbaar houdt om het werk te hervatten. Verder lezen over ontslag op staande voet
 

Suggesties

werkloos
hulp bij ontslag
ontslagvergoeding