Op grond van de wet moet het vierde contract een contract voor onbepaalde tijd zijn. Dit geldt echter alleen als de arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden. Het kan zijn dat in een CAO een afwijkende regeling is opgenomen, waardoor meerdere tijdelijke contracten zijn toegestaan. Overigens is de werkgever niet verplicht u een vast contract te bieden. Uw contract loopt van rechtswege af en het staat de werkgever vrij om u wel of geen vast contract aan te bieden.