Ernstig genoeg voor ontslag?

Een leidinggevende bij de Action wordt ontslagen vanwege ongepast en grof taalgebruik. Taalgebruik waarvan menigeen vermoedelijk schrikt en al helemaal wanneer het door een leidinggevende gebezigd zou worden.
De werknemer verweert zich. Ze had het niet zo bedoeld.

Wat beslist de rechter?

De rechter oordeelt dat dit gedrag echt niet kan en ontbindt de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen in die mate dat van de werkgever voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet gevraagd kan worden.

De werkneemster ontvangt na het einde van de arbeidsovereenkomst wel een transitievergoeding want, zo oordeelt de rechter: Het gedrag is wel verwijtbaar maar toch niet ernstig verwijtbaar. Maar voor een (extra) billijke vergoeding is er geen ruimte.

Verder lezen over ontslagvergoeding