Ik werk twee jaar. Ik ben nu aan het solliciteren voor een nieuwe baan. Hoelang moet ik uitwerken? 

Op basis van de wet geldt voor u een opzegtermijn van één maand, en dient u tegen het einde van de maand op te zeggen. Overigens kan hiervan schriftelijk zijn afgeweken. Het is dus van belang dat u nakijkt of in uw CAO of arbeidsovereenkomst een andere regeling is opgenomen. De opzegtermijn voor de werknemer mag bij verlenging overigens niet langer zijn dan zes maanden en voor de werkgever niet korter dan het dubbele van de opzegtermijn voor de werknemer.