Bij de beantwoording van uw vraag ga ik ervan uit dat u een vast dienstverband hebt. De vraag is ten eerste wat u zelf wil. Wilt u bij het bedrijf blijven werken? Zo ja, dan hoeft u niet op zoek te gaan naar een andere baan. U kunt aangeven dat u wilt blijven werken. Het risico is dat de werkgever dan een andere route zal bewandelen om u te kunnen ontslaan, namelijk via het UWV of via de kantonrechter. 

Indien u zelf ook akkoord gaat met uw vertrek, kunt u met wederzijds goedvinden uit dienst treden. De werkgever zal dan een beëndigingsovereenkomst opstellen. Deze overeenkomst moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Ook kan er onderhandeld worden om met een voor u zo gunstig mogelijke regeling uit dienst te treden. Ik raad u dan ook aan om een dergelijke overeenkomst altijd eerst te laten controleren door een arbeidsrechtjurist voordat u hiermee akkoord gaat. Indien u dat wenst, kunnen wij u daarbij helpen. 

In ieder geval raad ik u aan niet zelf ontslag te nemen. U hebt dan namelijk geen recht op een WW-uitkering. Indien u zelf ontslag omdat u een nieuwe baan hebt, hoeft u in eerste instantie geen beroep te doen op een WW-uitkering. Indien u echter onverhoopt op korte termijn (bijv. in de proeftijd) weer werkloos raakt, kan het zijn dat het UWV een WW-uitkering alsnog weigert, aangezien u uw vaste baan hebt opgegeven voor een nieuwe baan. Door het UWV zal worden gekeken naar het vooruitzicht dat u had bij uw nieuwe baan.