In de wet is bepaald dat wanneer de arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, de arbeid wordt vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang in de afgelopen drie maanden. Dit gaat om een vermoeden, dat betekent behoudens tegenbewijs. Door middel van bijvoorbeeld loonstroken kunt u aantonen dat u de afgelopen drie maanden structureel 30 uur per week hebt gewerkt. U kunt zich dan dus beroepen op het vermoeden dat de arbeidsovereenkomst een omvang heeft van 30 uur per week. De uren mogen dan niet zomaar worden teruggedrongen tot vijf uur. Ik raad u aan nader juridisch advies in te winnen zodat u, aan de hand van uw arbeidsovereenkomst en andere stukken, kan worden geadviseerd over uw rechten.