Allereerst raad ik u aan om u te verzetten tegen het ontslag op staande voet (onder andere vanwege de WW-uitkering. Bij een ontslag op staande voet hebt u namelijk geen recht op een WW-uitkering). U kunt dat doen door een aangetekende brief naar de werkgever te sturen waarin u de nietigheid van het ontslag inroept en waarin u zich beschikbaar verklaart de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Tevens kunt u uw loon vorderen. Voor verdere stappen raad ik u aan contact op te nemen met een arbeidsrechtjurist. Met betrekking tot de beëindigingovereenkomst is het van groots belang dat deze aan bepaalde voorwaarden voldoet, zodat u uw recht op een WW-uitkering behoudt. Onderteken de beëindigingovereenkomst dus niet zomaar, maar schakel een arbeidsrechtjurist in die uw belangen kan behartigen en de overeenkomst voor u kan beoordelen.