Het komt steeds vaker voor dat uitingen via social media (zoals Twitter en Facebook) reden zijn voor ontslag. Of het in een bepaalde situatie is toegestaan om iemand te ontslaan vanwege uitingen op social media hangt af van de inhoud en van de omstandigheden. Bekende voorbeelden zijn de gevallen waarbij een werknemer zich ziek meldt, maar ondertussen via foto’s en teksten op social media laat blijken dat hij wel feesten bezoekt. Andere voorbeelden zijn arbeidsconflicten die online tot uitbarsting komen. Aan de ene kant is er de vrijheid van meningsuiting van de werknemer, maar aan de andere kant moet de werknemer zich gedragen als goed werknemer. Wanneer u het niet eens bent met een ontslag is het in ieder geval van belang om zo snel mogelijk tegen het ontslag te protesteren.