Er worden vaste mensen ontslagen omdat het slecht gaat met het bedrijf. Mogen ze dan andere mensen een jaarcontract geven?

Werknemers met een vast contract mogen niet zomaar worden ontslagen zonder dat daarvoor één van de volgende ontslagroutes is doorlopen: ontslag met wederzijds goedvinden, toestemming voor het ontslag via het UWV of een ontbindingsprocedure via de kantonrechter. Een ontslag op staande voet is daarnaast alleen mogelijk bij dringende redenen, bijvoorbeeld diefstal.

Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen loopt het ontslag vaak via het UWV. Het UWV neemt bij zijn toestemming voor het ontslag over het algemeen een 'wederindiensttredingsvoorwaarde' op. Dat houdt in dat de werkgever binnen 26 weken geen werknemer in dienst neemt voor werkzaamheden van dezelfde aard, als hij niet eerst de werknemer die is ontslagen in de gelegenheid heeft gesteld het werk te hervatten.