U mag alleen worden weggestuurd als daarvoor een voldoende zwaarwegende reden is. Deze maatregel zal bij collega’s en omstanders het beeld oproepen dat u iets zeer verwijtbaars heeft gedaan. In de rechtspraak is geoordeeld dat slechts factoren, zoals onvoldoende werk of een onhoudbare situatie op de werkvloer, er toe kunnen leiden dat u het pand moet verlaten. In dit soort gevallen is het mogelijk dat u uw non-actief-stelling aanvecht in een kort gedingprocedure.