Een arbeidsovereenkomst wordt in de wet omschreven als een overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Een arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen worden. Vanwege de bewijskracht wordt aanbevolen afspraken schriftelijk vast te leggen in een arbeidsovereenkomst, maar een mondelinge overeenkomst is ook rechtsgeldig. Sommige rechten en plichten gelden alleen als deze schriftelijk zijn overeengekomen, terwijl andere rechten en plichten in de wet zijn vastgelegd en daar alleen vanaf kan worden geweken in de schriftelijke arbeidsovereenkomst of CAO. Er gelden dus bepaalde rechten en plichten waar u aan gebonden bent. De opzegtermijn bedraagt voor u in beginsel in ieder geval één maand.