Ja, u kunt akkoord gaan. De werkgever mag in beginsel maar drie tijdelijke contracten aanbieden (tenzij in de CAO anders is bepaald). Als meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, dan geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. Dat is dus gunstig voor u.