In principe is het zo dat wanneer meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Hiervan kan in de CAO worden afgeweken. Als er geen CAO is waar een afwijkende regeling in is opgenomen, dan geldt dit laatste contract dus in principe als een contract voor onbepaalde tijd.