Ik ben – na twee jaar dienstverband – overgeplaatst naar een andere bv binnen hetzelfde concern. Ik ben bij de nieuwe bv hetzelfde werk gaan doen. In het nieuwe contract stond een proeftijd van twee maanden, terwijl in het eerder contract ook al een gelijke proeftijd stond. Tijdens de tweede proeftijd ben ik ontslagen. Mag dat?

Een proeftijdbeding is bedoeld om partijen aan elkaar en aan het werk te laten wennen. Doordat u al twee jaar dezelfde baan heeft gehad binnen hetzelfde concern, kan het zo zijn dat het nieuwe proeftijdbeding ongeldig is. U heeft namelijk al twee jaar laten zien wat u waard bent. Ik raad u aan om een jurist te laten beoordelen of de tweede proeftijd inderdaad ongeldig is. Van belang bij die beoordeling is met name of (i) de twee functies dezelfde vaardigheden van de werknemer vergen en (ii) hoe nauw de banden zijn tussen de twee werkgevers.

Als het proeftijdbeding ongeldig blijkt te zijn, dan is het ontslag ook ongeldig en kunt u uw baan terugvragen en loondoorbetaling eisen.