Nee, het tijdelijke contract loopt van rechtswege af na het verstrijken van de termijn. Het staat de werkgever vrij om het contract niet te verlengen. De werkgever hoeft u geen ontslagvergoeding aan te bieden.