Hoe hoog is mijn transitie vergoeding?

Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het kan zijn dat uw situatie mogelijk in aanmerking komt voor een hogere vergoeding. Neem daarvoor contact op met ons.

Beschrijf hier uw situatie en ontvang antwoord op uw vraag

Juridisch advies

Wanneer juridisch advies nodig?

De wetgeving in Nederland wordt per dag complexer. In Den Haag werken op de regeringsafdelingen iedere week vele juristen aan nieuwe wetgeving, aanpassingen daarop en nieuwe uitwerkingen van bestaande wetgeving. Hoewel iedereen wordt geacht ‘de wet’ te kennen, is het als medewerker in loondienst feitelijk ondoenlijk om het hele arbeidsrecht te beheersen. Juridisch advies of juridische bijstand inroepen, is nadrukkelijk aan te raden als u te maken krijgt met ontslag en u wilt dat aanvechten. 
 

Mijn ontslag aanvechten: wie helpt mij?

Voor het aanvechten van uw ontslag heeft u een jurist nodig die kennis heeft van arbeidsrecht. Ook moet deze voldoende kennis hebben van het procederen. Juridisch adviseur is geen beschermd beroep. Eigenlijk kan dus iedereen zichzelf uitroepen tot jurist. De meeste juristen hebben een universitaire studie Nederlands recht voltooid. Echter zijn er ook veel HBO en MBO juristen te vinden. Een deel van de juristen is advocaat. Deze vallen onder het toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ook zijn de meeste advocaten kundig in het procederen bij de gewone rechter en de kantonrechter. Een bijkomend voordeel van een advocaat, is dat deze vaak goedkoper is dan een gewone jurist, omdat de advocaat kan werken met toevoegingen (subsidie) die worden toegekend door de Raad voor Rechtsbijstand.  
   

Heeft een kort geding nut?

Een kort geding is een methode om snel tot een gerechtelijke uitspraak te komen. In de praktijk werkt de kantonrechter al snel genoeg als het gaat om het ontbinden van een arbeidsovereenkomst. In bijzondere situaties kan een kort geding nuttig zijn, bijvoorbeeld als er bij u een zeer dringende situatie bestaat die potentieel tot een grote schade kan leiden. 
 

Bestaat er gratis rechtshulp?

Veruit de meeste juristen en advocaten hebben een gratis inloopspreekuur, of ze rekenen u geen kosten voor het eerste gesprek. Ook kunt u gratis rechtsbijstand krijgen bij rechtswinkels. Daarnaast hebben sommige gemeenten een zogenaamd ‘juridisch loket’ dat uw eerste vragen kan beantwoorden. Als het aankomt op het corresponderen en het verweer voeren tegen uw werkgever via een procedure, dan is gratis rechtshulp niet mogelijk. Ofwel geldt er een uurtarief, ofwel geldt er een eigen bijdrage die u moet voldoen. Ook de rechter zal u een rekening sturen voor zijn werk. Dit heet ‘griffierecht’. 
 

Vrouw krijgt ontslagvergoeding van €46.000,- 

Een werkneemster kreeg €46.000,- omdat de werkgever zich niet netjes gedroeg. Dit heet ‘slecht werkgeverschap’. Zij liet zich in een arbeidsrecht procedure bijstaan door een jurist. Ze werkte enkele jaren als secretaresse. Vervolgens ging zij met zwangerschapsverlof. Toen zij terug kwam van het verlof, werd de inhoud van haar werk sterk veranderd. 
 

Postnatale depressie na zwangerschapsverlof

Vervolgens heeft zij zich ziek gemeld vanwege een postnatale depressie. Met haar baas werd een re-integratie traject afgesproken. Echter gaf de baas aan dat zij niet voldoende haar best deed. Collega’s gaven verder aan dat zij niet een teamspeler was. Ook zou de werksfeer zijn verbeterd sinds zij met verlof was. Een procedure werd tegen haar gestart om haar te ontslaan, waarbij de werkgever zonder overleg nog maar 70% van het salaris uitbetaalde. De baas verkondigde dat zij niet meer welkom was op het werk. 
 

De rechter beoordeelde de situatie

Hij gaf aan dat er geen reden was om verwijten te maken aan het adres van de medewerkster. Er werd door de rechter geoordeeld dat de werkgever zich niet correct had opgesteld als ‘goed werkgever’. De rechter beëindigde de arbeidsovereenkomst, maar legde de werkgever een ontslagvergunning op van ruim 46.000,- euro. Rechtbank Almelo, sector kanton, 7 januari 2010, LJN BK9667.
 

Hoe verder

In het merendeel van de ontslagzaken, heeft de rechter de neiging om voor het belang van de zwakkere partij te kiezen: de werknemer. Als u zelf een geschil heeft met uw werkgever, kunt u vrijblijvend contact met onze juristen opnemen. Deze kunnen u helpen met juridisch advies en bijstand in een procedure.
 

Juridisch advies ontslag, kosten

Meestal is de dienstverlening gratis omdat het vaak is verzekerd, of doordat uw werkgever deze zal vergoeden. De eerste adviezen en contacten zijn altijd zonder kosten. Neem daarom direct met ons contact op.
 

Suggesties

Ontslag tijdens zwangerschapsverlof
Dreigend ontslag
Onterecht ontslagen
Gouden handdruk berekenen