Toch niet eens met de vaststellingsovereenkomst? De werknemer heeft met ingang van 1 juli 2015 de mogelijkheid heeft om zonder opgaaf van reden de getekende beëindigingsovereenkomst te ontbinden. Dat recht moet ook worden opgenomen in de beëindigingsovereenkomst.

Twee of drie weken bedenktermijn
Als het contract eindigt door middel van een vaststellingsovereenkomst, is de bedenktermijn twee weken. Binnen deze termijn kan er een beroep worden gedaan op de ontbindingsmogelijkheid. Wordt het recht tot ontbinding niet opgenomen in de overeenkomst, dan heeft de werknemer zelfs drie weken de tijd om daarop een beroep te doen.